Disclaimer

Op deze pagina vindt u de diclaimer van Childfulness. In deze discliamer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aanbiedt.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Anna-Louise Gielen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website her te gebruiken.

Childfulness streeft er naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud mij het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Childfulness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs.