Toddler Talk

46188102 - happy toddler girl with a giant smile

Nieuw in Almere: Toddler Talk, Engelstalige sensory lessen voor peuters.

Wist je dat de eerste vijf levensjaren van jouw kind het belangrijkst zijn voor hun ontwikkeling en groei? Gedurende deze periode worden de hersenen van je baby twee keer zo groot. Recent onderzoek toont aan dat kinderen een tweede taal het eenvoudigst eigen maken in de eerste vier jaar van hun leven.

Childfulness biedt ontwikkelingslessen aan voor peuters, waarbij uw zoon of dochter spelenderwijs in aanraking komt met de Engelse taal. De lessen worden gegeven door een ervaren pedagoog en native speaker. Tijdens een les van 45 minuten zullen meerdere ontwikkelingsgebieden geprikkeld worden: fijne en grove motoriek, zintuigelijke waarneming, taal en spraak, ordenen en rekenen, aandacht en concentratie en sociaal-emotionele vaardigheden. Jouw kind zal natuurlijk veel nieuwe ervaringen opdoen maar bovenal draait het natuurlijk ook om het hebben van plezier!

Om de ontwikkeling optimaal te stimuleren heeft Childfulness oefenmateriaal en muziek ontwikkelt voor thuis.

Start:               Najaar 2017
Wie:                peuters (2 – 4 jaar) en één participerende ouder/voogd.
Waar:              n.t.b.
Wanneer:       iedere zaterdag om 9.15 uur tot 10.00 uur
.

Kosten:
– €80,00 voor een strippenkaart met 8 ritten;
– een gratis proefles;
– €15,00 eenmalige inschrijfkosten.

Meld je nu aan voor Toddler Talk! Stuur een email naar info@childfulness en zie hoe jouw kind zich ontwikkelt!


New in Almere: Toddler Talk, an English speaking sensory class for toddlers

Did you know that your little ones first five years are more important for their growth and development than at any other time of their lives? Your baby’s brain will double in size during this period. Recent studies indicate that the best time for a child to learn another language is in the first four years of life. So why not give your little one the best start in life?

Toddler Talk is designed to stimulate your child’s development through music, dance, games, exploration, play and movement while exposing them to the English language at the same time. During a 45-minute class, given by a native speaking pedagogue, your toddler will experience new multi-sensory activities and above all, lots of fun!

In order to stimulate your child’s development even further your child will receive a Toddler Talk case with music and flashcards to practise the English language at home.

Starting:        After the summer
Who:              Toddlers (aged 2 to 4) and one participating parent/guardian.
When:            Every Saturday from 9.15h until 10.00h.
Where:          Almere

Costs:
– €80,00 for 8 classes;
– a free try-out class;
– €15,00 enrollment fee.

Sign up now, by sending an email to info@childfulness.nl, and watch your child develop!